Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt  „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości” realizowany przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby od 01.06.2013 do 31.12.2013 współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Cele projektu: integracja, podniesienie zdolności do zatrudnienia, poprawa aktywności zawodowej. W projekcie przewidziano: 1) seminarium początkowe – odbyło się 12.07.2013r. z udziałem  beneficjentów (osób biorących udział w projekcie) […]