Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych

Opublikowano:

15 kwietnia 2013 roku o godzinie 18:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie nastąpiło podpisanie Porozumienia Współpracy Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, do którego przystąpiło dziesięć stowarzyszeń z aglomeracji Podkrakowskiej, w tym Izba Gospodarcza Dorzecza Raby.

Celem Porozumienia jest realizacja wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, reprezentowania i działania na rzecz Stron wobec organów administracji samorządowej i rządowej, podejmowania wspólnych inicjatyw, służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w organizacjach będących Stronami niniejszego Porozumienia, zacieśniania współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie będzie jednocześnie stanowiło swoistą platformę współpracy pomiędzy Stronami.

Więcej na temat MPOG:  www.mpog.pl.