Dla przedsiębiorców

Z dniem przystąpienia do Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, każdy członek zyskuje możliwość uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zarząd Izby, szkoleniach, pomocy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych, zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji.

Ponadto umożliwiamy przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie skorzystanie z bezpłatnych usług doradczych, konsultacji oraz ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach.