O izbie

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby jest organizacją samorządu gospodarczego w Małopolsce.
 
Zrzesza 192 przedsiębiorców z powiatu myślenickiego wielickiego, limanowskiego i krakowskiego zatrudniających w sumie blisko 3 tys. osób. Wśród zrzeszonych są kilkuosobowe firmy rodzinne oraz kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe różnych branż. Siedzibą Izby są Dobczyce ul.Podgórska 1 (powiat myślenicki).
 
Organizacja powstała w kwietniu 2003 roku w wyniku wielomiesięcznych starań środowiska przedsiębiorców . Zadaniem Izby jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Reprezentacja interesów przedsiębiorców, promocja inicjatyw gospodarczych, doradztwo i informacja gospodarcza, współtworzenie i realizacja regionalnej polityki gospodarczej należą do głównych celów Izby. Wśród statutowych zadań Izby istotne miejsce odgrywa organizacja warsztatów, konferencji, szkoleń, spotkań tematycznych, imprez o charakterze charytatywnym. Z Izbą współpracują sponsorzy: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, duże firmy handlowe.