Członkostwo

foto1Zapraszamy Przedsiębiorców do przystąpienia do Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Jedyne co należy zrobić, to wypełnić deklarację członkowską w biurze Izby i zapoznać się ze statusem stowarzyszenia. Deklarację można również pobrać, wydrukować i dostarczyć do siedziby Izby.

Przystępując do Izby , przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50,00 zł oraz do opłacania składki członkowskiej (jej wysokość zależy od wielkości firmy). O prawach i obowiązkach członków Izby stanowi Statut Izby.

Każdy członek z dniem przystąpienia do stowarzyszenia zyskuje możliwość: uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zarząd Izby, szkoleniach, pomocy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych, zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji. Ponadto wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej otrzymują specjalną 20% zniżkę w ubezpieczeniach majątkowych( ogień, kradzież, mienie w transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, odpowiedzialność cywilna) oraz ubezpieczeniu na życie i opiece medycznej (korzysta z nich już ok. 100 osób)

Obowiązkiem każdego członka Izby jest uczestnictwo w corocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz regularne opłacanie składki członkowskiej.