Nasza misja

Misją Izby Gospodarczej Dorzecza Raby jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Reprezentacja interesów przedsiębiorców, promocja inicjatyw gospodarczych, doradztwo i informacja gospodarcza, współtworzenie i realizacja regionalnej polityki gospodarczej należą do głównych celów Izby.
 
Wśród statutowych zadań Izby istotne miejsce odgrywa organizacja warsztatów, konferencji, szkoleń, spotkań tematycznych, imprez o charakterze charytatywnym. Z Izbą współpracują sponsorzy: instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, duże firmy handlowe.